Ang dating daan lokal ng edsa cubao

Ilang buwan lang mula ng ipinalabas ang pelikulang Heneral Luna, mabilis na naupos ang nasyunalismo ng ibang netizens sa pagdating ng APEC.

Nakakalungkot na hindi lubos na naunawaan ng ilan yung mga paboritong linyang “Bayan o Sarili” at “Negosyo o Kalayaan”.

Tinaguriang “pambansang photobomber” ang istruktura. Matatandaan na naging kontrobersyal ang pagkakatayo nito na nakakuha ng permit sa kabila ng mga batas at resolusyon na nangangalaga sa mga makasaysayang dambana gaya nito.

Naging viral sa social media ang tweet ng isang kabataan kaugnay dito na nabaling ang sisi sa Department of Education at sa mga popular na palabas sa telebisyon gaya ng Aldub at kay Pastillas girl.

Isang kategorya ng mga political memes ay iyong mga tila nangungunsensya, o iyon bang mga nagpapahaging sa ilang mga double standards na naoobserbahan sa social media at sa lipunan natin.

Hindi pinalampas ng mga netizens ang maraming panlipunang isyu sa bansa at sa daigdig at nag-post sila ng status, nagpalit ng Facebook profile photo, nag-upload o share ng meme at iba pa bilang pakikiisa o pakikisangkot sa mga isyu.

Marahil ito ang pinakapopular, pinakamadalas ma-post sa social media at pinakamaraming beses nasambit na linya sa pelikulang Heneral Luna.

Ipinakita sa pelikulang ito ang bahagi ng kasaysayan na hindi naituro sa loob ng klasrum.

Ang dating daan lokal ng edsa cubao